Ημέρα: 1 Ιουνίου 2020

Αρχική / 2020 / Ιούνιος / 01 (Δευτέρα)
Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Μουσειολογία και Μουσειογραφία: επιμέλεια και σχεδιασμός εκθέσεων»

Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα μουσειολογίας κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 να υποβάλουν τη σχετική δήλωση, η οποία έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα eclass, μέχρι 7 Ιουνίου 2020, ώρα 23.59. Η διδάσκουσα Καλή Τζώρτζη

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Μουσειολογία»

Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα μουσειολογίας κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 να υποβάλουν τη σχετική δήλωση, η οποία έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα eclass, μέχρι 7 Ιουνίου 2020, ώρα 23.59. Η διδάσκουσα Καλή Τζώρτζη

Άρθρο

Ανακοίνωση για τα μαθήματα μουσειολογίας (Y302, Π501)

Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα μουσειολογίας κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 να υποβάλουν τη σχετική δήλωση, η οποία έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα eclass, μέχρι 7 Ιουνίου 2020, ώρα 23.59. Η διδάσκουσα Καλή Τζώρτζη

Skip to content