Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση»

Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου στις 15.00-18.00 μέσω της πλατφόρμας Skype for business.

Σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο eclass.

Η διδάσκουσα

Παναγιώτα Πάντζου

Skip to content