Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Ε. Σχίζα

Η δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της υποψήφιας κας Ελπίδας Σχίζα στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» με θέμα:»Τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς σε αστικό περιβάλλον» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24/02/2022, 17.00 μμ., μέσω τηλεδιάσκεψης.

Όποιος επιθυμεί να την παρακολουθήσει, παρακαλείται να αποστείλει μήνυμα για το σχετικό σύνδεσμο στον Επικ. Καθ. κ. Κατσιάνη Μάρκο (mkatsianis@upatras.gr)

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Μάρκος Κατσιάνης, Επίκουρος Καθηγητής (Επιβλέπων)

Δημήτριος Τσώλης, Επίκουρος Καθηγητής

Παναγιώτα Πάντζου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Skip to content