Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Λ. Φραγκούλη

Η παρουσίαση της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας του φοιτητή ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» του ΤΔΠΠΝΤ κ. Λεωνίδα Φραγκούλη με θέμα «Το έργο της αποκατάστασης και επανάχρησης του Ξενοκράτειου κτιρίου στο Μεσολόγγι και οι προσλήψεις του» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/2 από ώρα 11.00, σε διαδικτυακή συνεδρία. Για λήψη του συνδέσμου zoom παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την επιβλέπουσα καθηγήτρια.

Για την τριμελή εξεταστική επιτροπή

Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά, επιβλέπουσα

Skip to content