Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αρχαιολογία Τοπίου» (Πανεπιστημίου Κύπρου): πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Κληρονομιά και Αρχαιολογία Τοπίου» του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει μια διεπιστημονική εκπαίδευση στην εφαρμογή χωρικών τεχνολογιών και Γεωπληροφορικής στον ευρύτερο τομέα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει ως διεπαφή μεταξύ των Νέων Τεχνολογιών και των Ανθρωπιστικών Επιστημών, εκθέτοντας τους φοιτητές στις πιο πρόσφατες χωρικές τεχνολογικές εξελίξεις, παρέχοντας πρακτική εκπαίδευση σε όργανα και λογισμικό, προωθώντας την κριτική κατανόηση της εφαρμογής τους στην αρχαιολογική και ιστορική έρευνα, καθώς και στο διεπιστημονικό διάλογο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεων στο συνημμένο έγγραφο.

Skip to content