Μήνας: Μάιος 2020

Αρχική / 2020 / Μάιος
Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος – 20ός αιώνας)»

Ο σύνδεσμος στο eclass για το μάθημα Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος – 20ός αιώνας) είναι: https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE236/ Εφόσον επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα κατά το εαρινό εξάμηνο 2020, παρακαλώ πραγματοποιήστε την εγγραφή σας στον παραπάνω σύνδεσμο ώστε να λάβετε πληροφορίες για το virtual room στο Skype for Business μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται οι online συναντήσεις. Η...

Άρθρο

Πρακτική άσκηση: πληροφορίες για περιπτώσεις χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ

Άτομα που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες για την Πρακτική τους Άσκηση με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στην κα Χαρούλα Κοσμά, στα τηλέφωνα 2641074105 και 2631058295, και, σε έκτακτες περιπτώσεις, στο 6948660256.

Άρθρο

Πρακτική άσκηση: υποβολή εντύπων έναρξης (έως 20.5.2020)

Σε συνέχεια της από 26 Μαρτίου 2020 σχετικής ανακοίνωσης, τα άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση θα πρέπει να στείλουν ταχυδρομικά τα σχετικά έγγραφα (στοιχεία δικαιούχου, εγγραφή Φορέα στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ, έντυπο ΑΤΛΑΣ, συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης x 4, 1η σελίδα βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο ο δικαιούχος να είναι 1ο όνομα, βεβαίωση απογραφής...

Skip to content