Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2020: μαθήματα από ΤΔΕΑΠΤ

Σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων Υ304 Βάσεις Δεδομένων και Τ601 Πληροφοριακά Συστήματα που προσφέρονται από το Γρ. Μπεληγιάννη, Αναπλ. Καθηγητή και Πρόεδρο του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, παρακαλούμε δείτε τη σημερινή ανακοίνωσή του στον ιστότοπο του Τμήματος.

Skip to content