Ανακοίνωση για τα μαθήματα Υ303, ΕΠ511, Π603, ΕΠ811

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες / φοιτητές που θα προσέλθουν στην εξεταστική Ιουνίου ότι έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις του κάθε μαθήματός μου στο eclass οι σχετικές οδηγίες για την επιτέλεση των εξετάσεων. Παρακαλώ για την εγγραφή σας στην πλατφόρμα, εάν δεν το έχετε ήδη πράξει. Θα πρέπει, επίσης, να δηλώσουν άμεσα την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος (το αργότερο ως την Κυριακή 7/6/2020, ώρα 22:00) μόνο όσοι/όσες δεν καταθέτουν απαλλακτική εργασία. Η δήλωση γίνεται με αποστολή μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του διδάσκοντος (βλ. οδηγίες στο eclass).

Ο διδάσκων

Χρήστος Μεράντζας

Skip to content