Ανακοίνωση για το μάθημα «Ελληνική Τέχνη 18ος-20ός αιώνας»

Εφόσον έχετε συμπεριλάβει το μάθημα ΕΠ609 Ελληνική Τέχνη 18ος-20ός αιώνας στη δήλωση μαθημάτων σας για το εαρινό εξάμηνο 2020, παρακαλώ ελέγξτε το ιδρυματικό σας email (δηλ., το λογαριασμό email της μορφής cultureXXXX@upnet.gr ή upXXXXXXX@upnet.gr).

Η υποβολή και παρουσίαση των (απαλλακτικών) εργασιών που σας έχουν ήδη ανατεθεί σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα είναι υποχρεωτική διαδικασία.

Δεν θα είναι δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος για όσα άτομα δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα και δεν παρουσιάσουν κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία την εργασία που τους έχει ανατεθεί.

Η διδάσκουσα

Ιλιάνα Ζάρρα

Skip to content