Πρακτική άσκηση: άτομα που επιλέχθηκαν για 2018-19

Στο παρόν απόσπασμα (που επικαιροποιήθηκε την 22.4.2019) από τα πρακτικά της έκτακτης συνεδρίας της συνέλευσης του Τμήματος (με αριθμό 9 που πραγματοποιήθηκε την 17.4.2019) περιέχονται τα 40 άτομα που επιλέχθηκαν για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Ένσταση μπορεί να υποβληθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση του παρόντος στον ιστότοπο του Τμήματος (δηλ., από την 20 Απριλίου 2019).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος εκ μέρους του Θεόδωρου Κουτσομπίνα, Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης

Skip to content