Ημέρα: 20 Απριλίου 2019

Αρχική / 2019 / Απρίλιος / 20 (Σάββατο)
Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Ελληνική Τέχνη 18ος – 20ός αιώνας»

Από την 6 Μαΐου 2019 μέχρι το τέλος του εξαμήνου, θα πραγματοποιηθούν έκτακτες συναντήσεις στο πλαίσιο του μαθήματος «Ελληνική Τέχνη 18ος – 20ός αιώνας», κάθε Δευτέρα και Τρίτη, ώρες 12.00-15.00. Η διδάσκουσα Ιλιάνα Ζάρρα

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης Ι»

Από την 6 Μαΐου 2019 μέχρι το τέλος του εξαμήνου, θα πραγματοποιηθούν έκτακτες συναντήσεις στο πλαίσιο του μαθήματος «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης Ι», κάθε Δευτέρα (ώρες 15.00-21.00) και Τρίτη (ώρες 9.00-12.00). Η διδάσκουσα Ιλιάνα Ζάρρα

Άρθρο

Πρακτική άσκηση: άτομα που επιλέχθηκαν για 2018-19

Στο παρόν απόσπασμα (που επικαιροποιήθηκε την 22.4.2019) από τα πρακτικά της έκτακτης συνεδρίας της συνέλευσης του Τμήματος (με αριθμό 9 που πραγματοποιήθηκε την 17.4.2019) περιέχονται τα 40 άτομα που επιλέχθηκαν για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Ένσταση μπορεί να υποβληθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση του παρόντος στον ιστότοπο...

Skip to content