Ημέρα: 11 Απριλίου 2019

Αρχική / 2019 / Απρίλιος / 11 (Πέμπτη)
Άρθρο

Ανακοίνωση για το μεταπτυχιακό μάθημα «Κοινωνιολογία του αστικού χώρου»

Την ερχόμενη Τρίτη 16 Απριλίου – όπως αναφέρεται και στο πρόγραμμα μαθημάτων – δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για το μεταπτυχιακό μάθημα «Κοινωνιολογία του αστικού χώρου». Η αντίστοιχη ύλη έχει ήδη καλυφθεί στις διαλέξεις του Μαρτίου. Η διδάσκουσα Κλειώ Γκουγκουλή

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Λαϊκά δρώμενα, τελετουργίες και αναπαραστάσεις»

Την ερχόμενη Τετάρτη 17 Απριλίου δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για το μάθημα «Λαϊκά δρώμενα, τελετουργίες και αναπαραστάσεις» λόγω απουσίας στο εξωτερικό για συνέδριο. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί μετά το Πάσχα. Η διδάσκουσα Κλειώ Γκουγκουλή

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Θέματα λαϊκού πολιτισμού»

Την ερχόμενη εβδομάδα δεν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση (την Τρίτη 16 Απριλίου) ούτε το εργαστήριο (την Τετάρτη 17 Απριλίου) για το μάθημα «Θέματα λαϊκού πολιτισμού» λόγω απουσίας στο εξωτερικό για συνέδριο. Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων θα ανακοινωθούν μετά το Πάσχα. Η διδάσκουσα Κλειώ Γκουγκουλή

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Χώρος και Πολιτισμός. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις»

Το μάθημα της Πέμπτης 11.4.2019 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας. Η αναπλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18.4.2019, ώρες 12.00-15.00 στην αίθουσα 104. Ο διδάσκων Μάρκος Κατσιάνης

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην Ιστορία και την Αρχαιολογία»

Το μάθημα της Παρασκευής 12.4.2019 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας. Η αναπλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17.4.2019, ώρες 18.00-21.00 στο Εργαστήριο Η/Υ. Ο διδάσκων Μάρκος Κατσιάνης