Ανακοίνωση για το μάθημα «Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Διακίνησης Πολυμεσικού Περιεχομένου»

Την Τετάρτη 18/5/2022 και ώρες 12:00-15:00 θα γίνει αναπλήρωση της διάλεξης που θα χαθεί την 25/5/2022 λόγω της εκπαιδευτικής εκδρομής.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Κουκόπουλος

Skip to content