Ανακοίνωση για το μάθημα «Υπολογιστική επιστήμη και πολιτισμός»

Παρακαλούνται τα άτομα επί πτυχίω με ΑΜ 577 και 893 να ελέγξουν άμεσα το email τους @upnet.gr και να φροντίσουν όσα ζητούνται.

Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία.

Η διδάσκουσα

Εύη Παπαϊωάννου

Skip to content