Ημέρα: 18 Δεκεμβρίου 2021

Αρχική / 2021 / Δεκέμβριος / 18 (Σάββατο)
Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Διακριτά Μαθηματικά»

Παρακαλούνται τα άτομα που έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2021 το συγκεκριμένο μάθημα να ελέγξουν άμεσα το email τους @upnet.gr και να φροντίσουν όσα ζητούνται. Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία. Η διδάσκουσα Εύη Παπαϊωάννου

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στους Αλγόριθμους»

Παρακαλούνται τα άτομα που έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2021 το συγκεκριμένο μάθημα να ελέγξουν άμεσα το email τους @upnet.gr και να φροντίσουν όσα ζητούνται. Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία. Η διδάσκουσα Εύη Παπαϊωάννου

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Υπολογιστική επιστήμη και πολιτισμός»

Παρακαλούνται τα άτομα επί πτυχίω με ΑΜ 577 και 893 να ελέγξουν άμεσα το email τους @upnet.gr και να φροντίσουν όσα ζητούνται. Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία. Η διδάσκουσα Εύη Παπαϊωάννου

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Αλγόριθμοι και υπολογισμός»

Παρακαλείται το άτομο με ΑΜ 1065634 να ελέγξει άμεσα το email του @upnet.gr και να φροντίσει όσα ζητούνται. Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία. Η διδάσκουσα Εύη Παπαϊωάννου

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Αλγοριθμικά θέματα ασύρματων δικτύων»

Παρακαλούνται τα άτομα με ΑΜ 1062357, 1065613, 1065619 να ελέγξουν άμεσα το email τους @upnet.gr και να φροντίσουν όσα ζητούνται. Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία. Η διδάσκουσα Εύη Παπαϊωάννου

Skip to content