Βλάβη συστήματος τηλεφωνικών συνδέσεων

Στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και πρώην ΔΠΠΝΤ δεν λειτουργούν προσωρινά οι τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά από σοβαρή βλάβη του συστήματος τηλεπικοινωνιών.

Μπορείτε να καλείτε προσωρινά στο τηλέφωνο 2641074130 ή να απευθύνεστε στο email της Γραμματείας.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.

Ευχαριστούμε

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content