Φοιτητικός διαγωνισμός για τη δημιουργία λογότυπου της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) προκηρύσσει διαγωνισμό για το σχεδιασμό/δημιουργία ενός σύγχρονου και πρωτότυπου λογότυπου της ΕΙΦ για την ιστοσελίδα της. Το λογότυπο θα χρησιμοποιείται σε κάθε επικοινωνία της ΕΙΦ σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, θα συνοδεύει την προώθηση των εκδηλώσεων και θα εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής

Ο διαγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη της φοιτητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου (μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές. Δεν επιτρέπονται περισσότερες από μία συμμετοχές ανά άτομο ή ομάδα, ενώ κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μια ομαδική πρόταση.

Όροι συμμετοχής

Ο/η δημιουργός απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει υλικό το οποίο δεν αποτελεί πνευματική του/της ιδιοκτησία ή για το οποίο δεν έχει άδεια χρήσης και δεν μπορεί να παραχωρήσει άδεια δημοσίευσης. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση του παραπάνω όρου ο/η συμμετέχων/-ουσα θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης της παραπάνω παράβασης (μετά την απονομή του βραβείου) η συμμετοχή και το βραβείο θα ακυρωθεί. Σε κάθε περίπτωση, ο/η δημιουργός φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης.

Με την αποστολή της δημιουργίας του, κάθε διαγωνιζόμενος/-η αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους του διαγωνισμού. Ο/Η δημιουργός του βραβευμένου λογότυπου διατηρεί το ηθικό δικαίωμα πάνω στη δημιουργία του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 2121/1993) και αποποιείται όλων των λοιπών εξουσιών που απορρέουν από την πνευματική ιδιοκτησία, το δε έργο θα αποτελεί πλέον πνευματική ιδιοκτησία της ΕΙΦ.

Όλα τα αποκλειστικά και μεταβιβαζόμενα δικαιώματα για χρήση, δημοσίευση, διαφήμιση, αντιγραφή, αλλαγή, τροποποίηση, και αναπαραγωγή με όλους τους πιθανούς τρόπους του λογότυπου που θα βραβευτεί θα ανατεθούν στην ΕΙΦ.

Κανένα άλλο άτομο δεν θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το λογότυπο, συμπεριλαμβανομένου του νικητή/τριας του διαγωνισμού (με εξαίρεση της δυνατότητας χρήσης σε προσωπικό πορτφόλιο).

Υποβολή

  1. Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την έγχρωμη, όσο και την ασπρόμαυρη εκδοχή του Logo και του banner. Το source file πρέπει να παραδοθεί σε υψηλής ανάλυσης (>300dpi) αρχείο <.ai>, .<psd>, <.jpeg> και σε <.pdf>, μαζί με οδηγό εφαρμογής. Δεν επιτρέπεται η χρήση γραμματοσειρών (fonts) που δεν είναι ελεύθερες προς χρήση.

Η πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει και υποδείξεις για τη χρησιμοποίησή του σε αναμνηστικά αντικείμενα που θα διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο Πατρών.

  1. Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή, έως 100 λέξεις.
  2. Το λογότυπο θα πρέπει να αποσταλεί ως σύνδεσμος σε ηλεκτρονικό αποθετήριο (dropbox, google drive, onedrive, άλλο) – και όχι ως συνημμένο αρχείο – ώστε να διασφαλίζεται η ορθή μεταφορά του στην κατάλληλη ανάλυση χωρίς περιορισμούς ως προς το μέγεθος των αρχείων.

Στο λογότυπο που θα επιλεγεί μπορεί να γίνουν εισηγήσεις από την ΕΙΦ για μικρές τροποποιήσεις/βελτιώσεις πριν παραδοθεί στην τελική του μορφή.

  1. Στη συμμετοχή θα πρέπει να αναγράφονται το Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο και E-mail επικοινωνίας, καθώς και το Τμήμα του ΠΠ, στο οποίο φοιτά ο/η κάθε συμμετέχων/ουσα.
  2. Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή με θέμα: «Διαγωνισμός λογότυπου ΕΙΦ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΙΦ isotita@upatras.gr έως και τη 10η Ιανουαρίου 2022.

Κριτήρια αξιολόγησης

Το λογότυπο θα πρέπει: να είναι πρωτότυπο και να ανταποκρίνεται στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες ΕΙΦ (https://www.upatras.gr/upatras/administration/epitropi-isotitas-ton-fylon/), να είναι καλλιτεχνικά, σχεδιαστικά και τεχνικά άρτιο, να είναι λιτό, ευδιάκριτο, να απομνημονεύεται εύκολα και να αποτυπώνεται σε οποιοδήποτε οπτικό μέσο.

Διεξαγωγή

Την ευθύνη για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού έχει η παρακάτω τριμελής επιτροπή:

  1. Μάρω Γαλάνη, Ε. Ε.Π, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, μέλος της ΕΙΦ
  2. Ευγενία Μυλωνάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφία, μέλος της ΕΙΦ
  3. Άννα Ρούσσου, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Πρόεδρος της ΕΙΦ

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν έως τις 10 Φεβρουαρίου 2022.

Βράβευση

Οι τρεις προτάσεις που θα προκριθούν θα παρουσιαστούν σε ανοικτή εκδήλωση καθώς και σε δελτίο τύπου της ΕΙΦ και θα τους αποδοθούν τιμητικές διακρίσεις. Θα χρησιμοποιείται ωστόσο μόνο το νικητήριο λογότυπο. Στην ιστοσελίδα της ΕΙΦ θα αναφέρεται ο τρόπος δημιουργίας του λογότυπου και εφόσον το επιθυμεί η/ο δημιουργός τα στοιχεία του/της. Η ΕΙΦ διατηρεί το δικαίωμα μη βράβευσης λογότυπου σε περίπτωση που καμία συμμετοχή δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της, όπως επίσης και της ενδεχόμενης επανάληψης της διαδικασίας.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Άννα Ρούσσου, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας

Skip to content