Ανακοίνωση για το μάθημα «Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων»

Καλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται και επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Τ606 Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων στην επικείμενη εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2021 (και έχουν κάνει την αντίστοιχη δήλωση στο σύστημα progress ή classweb), να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο σύνδεσμο του μαθήματος στο https://exams.eclass.upatras.gr/ μέχρι και την Κυριακή 13/06/2021.

Η παραπάνω ενέργεια είναι υποχρεωτική για να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Κουκόπουλος

Skip to content