Ημέρα: 24 Μαΐου 2021

Αρχική / 2021 / Μάιος / 24 (Δευτέρα)
Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Υπολογιστική Επιστήμη και Πολιτισμός»

H παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται στα άτομα με ΑΜ: 577, 1056057, 1062379 Δεδομένου ότι έχετε συμπεριλάβει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων σας για το εαρινό εξάμηνο 2021, προκειμένου να συμμετάσχετε στην επικείμενη εξέταση περιόδου Ιουνίου 2021, πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο exams.eclass και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο: https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CULTURE281/ Διαφορετικά, ΔΕΝ θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στους Αλγόριθμους»

H παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται στα άτομα με ΑΜ: 449, 616, 1052824, 1056057, 1065653 Δεδομένου ότι έχετε συμπεριλάβει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων σας για το εαρινό εξάμηνο 2021, προκειμένου να συμμετάσχετε στην επικείμενη εξέταση περιόδου Ιουνίου 2021, πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο exams.eclass και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο: https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CULTURE284/ Διαφορετικά, ΔΕΝ θα υπάρχει...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Διακριτά Μαθηματικά»

H παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται στα άτομα με ΑΜ: 577, 737, 1133, 1052754 Δεδομένου ότι έχετε συμπεριλάβει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων σας για το εαρινό εξάμηνο 2021, προκειμένου να συμμετάσχετε στην επικείμενη εξέταση περιόδου Ιουνίου 2021, πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο exams.eclass και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο: https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CULTURE283/ Διαφορετικά, ΔΕΝ θα υπάρχει δυνατότητα...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Αλγόριθμοι και Υπολογισμός»

H παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται στα άτομα με ΑΜ: 714, 928 Δεδομένου ότι έχετε συμπεριλάβει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων σας για το εαρινό εξάμηνο 2021, προκειμένου να συμμετάσχετε στην επικείμενη εξέταση περιόδου Ιουνίου 2021, πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο exams.eclass και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο: https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CULTURE282/ Διαφορετικά, ΔΕΝ θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην...

Skip to content