Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στους Αλγόριθμους»

H παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται στα άτομα με ΑΜ: 449, 616, 1052824, 1056057, 1065653

Δεδομένου ότι έχετε συμπεριλάβει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων σας για το εαρινό εξάμηνο 2021, προκειμένου να συμμετάσχετε στην επικείμενη εξέταση περιόδου Ιουνίου 2021, πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο exams.eclass και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο: https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CULTURE284/

Διαφορετικά, ΔΕΝ θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην εξέταση αυτή.

Προθεσμία εγγραφής στο exams.eclass: Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021, ώρα 22.00

Ευχαριστώ,

Εύη Παπαϊωάννου

Skip to content