Ανακοίνωση της Επιτροπής για την Εκπαιδευτική Λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών στις συνθήκες της επιδημίας COVID – 19

«Υλοποιώντας την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 172/29.7.2020) για διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων με την εξ αποστάσεως μέθοδο, στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, υπενθυμίζεται στην Πανεπιστημιακή κοινότητα πως τα εγκεκριμένα σενάρια εξετάσεων παρουσιάζονται αναλυτικά στο https://sfb.sites.upnet.gr/exams/.

Τονίζεται πως για την αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία σε συνθήκες κρίσης, θα λειτουργεί καθόλη την διάρκεια των εξετάσεων helpdesk μεταξύ 08.00 και 18.00 στο τηλέφωνο 2610 99 7777 (εσωτερικό 7777).

Η επιτροπή εύχεται καλή επιτυχία τόσο στους φοιτητές όσο και τους διδάσκοντες, στην ειλικρινή συνεργασία των οποίων βασίζεται η απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.«

Skip to content