Ημέρα: 24 Αυγούστου 2020

Αρχική / 2020 / Αύγουστος / 24 (Δευτέρα)
Άρθρο

Σχετικά με παράδοση τίτλων σπουδών (πτυχίων) στους αποφοίτους του Τμήματος

Ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 170/1.7.2020 απόφαση Συγκλήτου, η διαδικασία παράδοσης του τίτλου σπουδών (πτυχίου), πραγματοποιείται και χωρίς την προσέλευση με φυσική παρουσία. Η παράδοση/αποστολή των τίτλων σπουδών του ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ του Τμήματος, θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Αυγούστου 2020 έως και 4 Σεπτεμβρίου 2020. (A) Για παραλαβή του τίτλου σπουδών από τη...

Skip to content