Σχετικά με παράδοση τίτλων σπουδών (πτυχίων) στους αποφοίτους του Τμήματος

Ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 170/1.7.2020 απόφαση Συγκλήτου, η διαδικασία παράδοσης του τίτλου σπουδών (πτυχίου), πραγματοποιείται και χωρίς την προσέλευση με φυσική παρουσία.

Η παράδοση/αποστολή των τίτλων σπουδών του ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ του Τμήματος, θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Αυγούστου 2020 έως και 4 Σεπτεμβρίου 2020.

(A) Για παραλαβή του τίτλου σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος θα πρέπει να κλείσετε τηλεφωνικό ραντεβού στα τηλέφωνα 2641074232 – 2641074231.

(B) Για αποστολή του τίτλου σπουδών, θα πρέπει να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) προς gramdppnt@upatras.gr στη Γραμματεία του Τμήματος με δύο συνημμένα:

  • (i) Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση, που μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω της  εφαρμογής www.gov.gr (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο), με το εξής περιεχόμενο:
ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Παρακαλώ να μου αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου (πτυχίο) με τα λοιπά προβλεπόμενα πιστοποιητικά που τον συνοδεύουν, με αποκλειστική μου ευθύνη μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου __________________(Επωνυμία), την οποία θα αποστείλω να τα παραλάβει αντ’ εμού, με δική μου οικονομική επιβάρυνση, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος, τις ημέρες και ώρες που θα μου υποδειχθούν από την υπηρεσία σας.
Έχω Α.Μ. Φοιτητή __________________ και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020.
Επισυνάπτω στο παρόν μήνυμα αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής μου ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου μου.
  • (ii) Αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, του διαβατηρίου.

Για την έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης μέσω της εφαρμογής www.gov.gr, και συγκεκριμένα μέσω του συνδέσμου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses, θα ζητηθούν προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet και ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση είναι νομικά ισοδύναμη με δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί να σταλεί σε δημόσια υπηρεσία και ηλεκτρονικά.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content