Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020: προϋποθέσεις συμμετοχής

Για να συμμετάσχετε στην εξέταση περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 για το μάθημα Χ, θα πρέπει:

(α) να εμφανίζεται ο ΑΜ σας στον κατάλογο progress για τις «Επαναληπτικές εξετάσεις» 2019-20 για το μάθημα Χ

(β) να έχετε πραγματοποιήσει την εγγραφή σας στο exams.eclass περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 για το μάθημα Χ

Αν κάποιο από τα (α) ή (β) δεν ισχύει, δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση για το μάθημα Χ.

Πώς διαπιστώνετε ότι ισχύει το (α): συνδέεστε στο λογαριασμό σας σε progress/studentsweb και βεβαιώνεστε ότι το μάθημα Χ υπάρχει στη λίστα μαθημάτων σας για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020. Αν ΔΕΝ εντοπίσετε το μάθημα Χ σημαίνει ότι δεν το έχετε «δηλώσει» και, κατά συνέπεια, δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στην επικείμενη εξέτασή του.

Αν ισχύει το (α), πώς διαπιστώνετε ότι ισχύει το (β): συνδέεστε στο λογαριασμό σας στο exams.eclass και βεβαιώνεστε ότι το μάθημα Χ υπάρχει στη λίστα μαθημάτων σας για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020. Αν ΔΕΝ εντοπίσετε το μάθημα Χ, φροντίστε να πραγματοποιήσετε εμπρόθεσμα την εγγραφή σας.

Παρακολουθείτε τακτικά τις ανακοινώσεις στο website του Τμήματος. Λάβετε υπόψιν ότι οι διδάσκοντες/διδάσκουσες θα ανακοινώνουν σταδιακά τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων τους. Υπάρχει περίπτωση να απαιτούνται συμπληρωματικές ενέργειες (όπως, π.χ., εγγραφή στο απλό eclass κάποιου μαθήματος, έλεγχος του email σας @upnet, …) για την εξασφάλιση δυνατότητας συμμετοχής σε εξέταση μαθήματος.

Ευχαριστούμε

 

Skip to content