Ανακοίνωση για το μάθημα «Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού»

Παρακαλούνται οι φοιτητές /τριες (επί πτυχίω και κανονικής φοίτησης) που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 να εγγραφούν για εξέταση μέχρι τις 2/9/2020 ώρα 22:00 στο μάθημα «Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού» στο σύστημα https://exams.eclass.upatras.gr/.

Η εγγραφή για εξέταση είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Με την εγγραφή στο σύστημα γίνεται η ενημέρωση του καταλόγου εξεταζομένων και οι εξεταζόμενοι/ες φοιτητές/τριες αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εξετάσεις (σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου και τις συστάσεις/οδηγίες του Πανεπιστημίου Πατρών).

Η διδάσκουσα

Κλειώ Γκουγκουλή

Skip to content