Ανακοίνωση για το μάθημα «Ψηφιακά Περιβάλλοντα και Πολιτιστική Κληρονομιά»

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 στο μάθημά μου Π703 Ψηφιακά Περιβάλλοντα και Πολιτιστική Κληρονομιά, οι οποίες θα διεξαχθούν προφορικά μέσω τηλεδιασκέψεων, (α) να ανατρέξουν στο e-class του μαθήματος (https://eclass.upatras.gr/courses/) όπου έχουν αναρτηθεί λεπτομερείς ανακοινώσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης και (β) αφού διαβάσουν τις σχετικές ανακοινώσεις να εγγραφούν στο νέο e-class εξετάσεων Σεπτεμβρίου του μαθήματος (https://exams.eclass.upatras.gr/) έως και την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020, ώρα 24.00.

Ο διδάσκων

Μάρκος Κατσιάνης

Skip to content