Ανακοίνωση για το μάθημα «Χώρος και Πολιτισμός. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις»

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 στο μάθημά μου ΕΠ612 Χώρος και Πολιτισμός. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν προφορικά μέσω τηλεδιασκέψεων, (α) να ανατρέξουν στο e-class του μαθήματος (https://eclass.upatras.gr/courses/) όπου έχουν αναρτηθεί λεπτομερείς ανακοινώσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης και (β) αφού διαβάσουν τις σχετικές ανακοινώσεις να εγγραφούν στο νέο e-class εξετάσεων Σεπτεμβρίου του μαθήματος (https://exams.eclass.upatras.gr/) έως και την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020, ώρα 24.00.

Ο διδάσκων

Μάρκος Κατσιάνης

Skip to content