Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας B. Παναγιωτοπούλου

Την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020, ώρα έναρξης 13.30, σε διαδικτυακή συνεδρίαση, θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της κας Βασιλικής Παναγιωτοπούλου, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», με τίτλο: «Μελέτη εφαρμογής σχεδίου εμβληματικών αστικών παρεμβάσεων στη νήσο Ζάκυνθο».

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή

Θεόδωρος Κουτσομπίνας, Επίκ. Καθηγητής (επιβλέπων)

Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά, Καθηγήτρια

Καλή Τζώρτζη, Επίκ. Καθηγήτρια

 

Skip to content