Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Λ. Ζαφείρη

Τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 12.00, στην αίθουσα 103, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της κας Λαμπρινής Ζαφείρη, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», με τίτλο: «Η επίδραση της εικόνας του νέου Μουσείου της Ακρόπολης ως αξιοθέατο προορισμού της πόλης των Αθηνών».

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή

Θεόδωρος Κουτσομπίνας, Επίκ. Καθηγητής (επιβλέπων)

Θεοδώρα Μονιούδη Γαβαλά, Καθηγήτρια

Καλή Τζώρτζη, Επίκ. Καθηγήτρια

Skip to content