Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κου Φ. Τσίπη

Η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του κ. Φώτιου – Στυλιανού Τσίπη, μεταπτυχιακού φοιτητή του Π.Μ.Σ. «Δικτυακές πόλεις και αναπαραστάσεις», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28/11/2018, ώρα 15.00 στο τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, ενώπιον της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι «Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών διαδικτύου και εφαρμογών κινητών συσκευών για την ανάδειξη και προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς».

Δημήτρης Τσώλης, Επίκ. Καθηγητής (επιβλέπων)

Skip to content