Ημέρα: 26 Νοεμβρίου 2018

Αρχική / 2018 / Νοέμβριος / 26 (Δευτέρα)
Άρθρο

Κατάθεση ετήσιων εκθέσεων προόδου υποψηφίων διδακτόρων

Η προθεσμία κατάθεσης των ετήσιων εκθέσεων προόδου των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος είναι η 11 Ιανουαρίου 2019. Κατατίθεται η έκθεση προόδου συνδοευόμενη από διαβιαστικό έγγραφο εκ μέρους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Τα σχετικά έντυπα σε μορφή doc και pdf υπάρχουν στην ενότητα Έντυπα στην κατηγορία Μεταπτυχιακές σπουδές.

Άρθρο

Ανακοίνωση για τα μαθήματα: «Αρχαία Ελληνική Γραμματεία ΙΙ», «Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και σύγχρονες προσλήψεις της» και «Περί πόλεως λόγοι»

Τα μαθήματα του κ. Ζαφειρόπουλου για την Πέμπτη 29/11 δεν θα πραγματοποιηθούν. Οι αναπληρώσεις τους θα διεξαχθούν ως εξής: α) Αρχαία Ελληνική Γραμματεία ΙΙ (4ο έτος), Τετάρτη 12/12, 18:00-21:00 και Τετάρτη 19/12, 18:00-21:00, β) Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και σύγχρονες προσλήψεις της (3ο έτος), Τετάρτη 12/12, 15:00-18:00, γ) Περί πόλεως λόγοι (Μεταπτυχιακό), Τετάρτη 5/12, 16:00-18:30 Ο...

Skip to content