Αρχαιολογία της Αθήνας ΙΙ

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / ΣΤ εξάμηνο / Αρχαιολογία της Αθήνας ΙΙ

ΕΠ608 Αρχαιολογία της Αθήνας ΙΙ

Διδάσκων: Δημήτρης Δαμάσκος

Στο μάθημα εξετάζονται τα αρχαιολογικά κατάλοιπα σε συνδυασμό με την ιστορία της Αθήνας από τα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου (τέλη 5ου αι. π.Χ.) ως και το τέλος της Αρχαιότητας με το κλείσιμο των τελευταίων φιλοσοφικών σχολών από τον Ιουστινιανό (6ος αι. μ.Χ). Μεταξύ άλλων εξετάζεται η διαμόρφωση της έννοιας του κλασικού και η πρόσληψή του από τα ύστερα κλασικά χρόνια κι έπειτα, διαδικασία η οποία συνέβαλε καθοριστικά στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η αρχαιότητα ως και στις μέρες μας.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [21011]: Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [40983]: ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Λεπτομέρειες
Skip to content