Συνδυαστική και Θεωρία γραφημάτων

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Η εξάμηνο / Συνδυαστική και Θεωρία γραφημάτων

ΕΤ812 Συνδυαστική και Θεωρία γραφημάτων

Διδάσκουσα: Εύη Παπαϊωάννου

Ιστότοπος μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται ζητήματα συνδυαστικής και θεωρίας γραφημάτων με εφαρμογή σε πρακτικά προβλήματα.

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την αλγοριθμική και υπολογιστική σκέψη.

 

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [77106820]: Διακριτά μαθηματικά και εφαρμογές τους, 8η Έκδοση, Rosen Kenneth H. Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [86055409]: Διακριτά μαθηματικά. D. Hunter, Λεπτομέρειες

Περίγραμμα μαθήματος