Δήλωση μαθημάτων μη αντιστοίχου εξαμήνου των επί πτυχίω προπτυχιακών φοιτητών (1-10.12.2021)

Οι δηλώσεις μαθημάτων μη αντιστοίχου εξαμήνου (δηλ., εαρινού) για τους επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος (ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ) που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Άλμα/σύστημα progress (δηλ. διαθέτουν ΑΜ της μορφής: 10ΧΧΧΧΧ) θα πραγματοποιηθούν μόνον ηλεκτρονικά στο διάστημα από 1 έως 10 Δεκεμβρίου 2021.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content