Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Μ. Τσίκα

Η δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κας Τσίκα Μάρθας του Αλεξάνδρου (ΑΜ : 1058377), μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», με θέμα: «A study on the values and ethos of ancient Sparta; its modern reception and the use of digital media in the contemporary Hellenic Secondary Education», θα πραγματοποιηθεί την 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 16.00μμ.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή

Χρήστος Ζαφειρόπουλος (επιβλέπων)

Δημήτρης Δαμάσκος

Γεώργιος Κατσαδόρος

Skip to content