Ιστότοπος αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών θεωρεί βαρύνουσας σημασίας τη διατήρηση στενών σχέσεων μεταξύ του Ιδρύματος και όσων ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε αυτό.

Προκειμένου να επιτευχθεί η συνέχιση της σχέσης των αποφοίτων με το Πανεπιστήμιο, με όσα θετικά αυτό συνεπάγεται για την εξωστρέφεια και την προβολή του Ιδρύματος, η Διοίκηση προχώρησε στην αναμόρφωση και επικαιροποίηση του Ιστοτόπου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου μας, ο οποίος λειτουργεί στη διεύθυνση: https://alumni.upatras.gr/, ενώ πρόσφατα δημιουργήθηκε και σελίδα αποφοίτων του Ιδρύματος στο facebook: https://www.facebook.com/upatrasalumni

Οι δυνατότητες που προσφέρει ο ιστότοπος αποφοίτων είναι:

  • Οι απόφοιτοι ενημερώνονται για τα νέα του Πανεπιστημίου, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, θέσεις εργασίας, καθώς και για διακρίσεις – βραβεύσεις αποφοίτων του Ιδρύματος.
  • Με το κοινωνικό δίκτυο αποφοίτων που λειτουργεί στον ίδιο ιστότοπο, όλοι οι απόφοιτοι (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών σπουδών) μπορούν να δικτυωθούν μεταξύ τους, να αναρτήσουν το βιογραφικό τους και να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους ευκαιρίες. Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στον ιστότοπο αποφοίτων μπορείτε να αναζητήσετε εδώ: https://alumni.upatras.gr/register/
  • Η υπηρεσία του κοινωνικού δικτύου όπως και η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που είχαν ως φοιτητές δεν διακόπτεται και μπορούν να χρησιμοποιούν το δίκτυο αποφοίτων και το email τους για πάντα.

Στο πλαίσιο της παραπάνω προσπάθειας συνέχισης της σχέσης των αποφοίτων με το Πανεπιστήμιο Πατρών θα σας παρακαλούσαμε:

  • για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με τον ιστότοπο αποφοίτων του Πανεπιστημίου
  • για την αποστολή στην αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων: panen@upatras.gr, vakrou@upatras.gr) νέων, διακρίσεων, βραβεύσεων κλπ. αποφοίτων του Τμήματός σας ή όποια άλλη πληροφορία θεωρείτε χρήσιμη για τους αποφοίτους του Ιδρύματος, προκειμένου να αναρτώνται στον ιστότοπο των αποφοίτων.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων είναι στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο Πρύτανης
Χρήστος Ι. Μπούρας

Σχετικά: η πρωτότυπη επιστολή

Skip to content