Ημέρα: 30 Οκτωβρίου 2020

Αρχική / 2020 / Οκτώβριος / 30 (Παρασκευή)
Άρθρο

ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις»: δήλωση μαθημάτων xειμερινού εξαμήνου 2020-21 (30.10.20- 22.11.20)

Η διαδικασία δήλωσης μαθημάτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://progress.upatras.gr/ από  Παρασκευή 30.10.20- έως Κυριακή 22.11.20. Οι   κανόνες δήλωσης που θα ισχύσουν για το χειμερινό 20-21είναι: Α) ( ΠΜΣ έως 2017) – για το Δ’ εξάμηνο: α) Όσοι φοιτητές  έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις των μαθημάτων...

Skip to content