Ανακοίνωση για το μάθημα «Πολιτισμική Διαχείριση»

Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση για το μάθημα «Πολιτισμική Διαχείριση» θα γίνει την Τρίτη 6/10, στις 15:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να εγγραφούν στο eclass, όπου θα αναρτηθούν όλες οι πληροφορίες για το μάθημα και οι σχετικοί σύνδεσμοι.

Η διδάσκουσα

Νότα Πάντζου