Ανακοίνωση για το μάθημα «Αλγοριθμικά θέματα ασύρματων δικτύων»

Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται στα άτομα με ΑΜ: 514, 737, 806, 1052743, 1052750, 1052751, 1052752, 1052753, 1052758, 1052760, 1052761, 1052766, 1052771, 1052772, 1052773, 1052774, 1052781, 1052783, 1052784, 1052788, 1052791, 1052793, 1052794, 1052801, 1052803, 1052807, 1052808, 1052809, 1052812, 1052813, 1052820, 1052821, 1052822, 1052825, 1052829, 1052834, 1052835, 1052837, 1052838, 1052841, 1052843, 1052845, 1052846, 1052858, 1056064, 1056066, 1056070, 1056072.

Εφόσον επιθυμείτε να εξεταστείτε κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 στο μάθημα Αλγοριθμικά θέματα ασύρματων δικτύων, παρακαλώ δείτε το email σας @upnet.gr και πραγματοποιήστε εμπρόθεσμα ό,τι ζητείται.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία.

Skip to content