Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Π. Θάνου

Tην Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, ώρα 18.00, στην αίθουσα 104, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της κας Παναγιώτας Θάνου, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», με τίτλο «Δημιουργώντας τον ιστότοπο ενός μουσείου αρχαιολογικού χώρου. Η περίπτωση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου».

Καλή Τζώρτζη, Επίκ. Καθηγήτρια (επιβλέπουσα)

Skip to content