Δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-20

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2019-20 θα πραγματοποιηθούν μόνον ηλεκτρονικά σε διάστημα που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Οι φοιτητές πρέπει να συνδεθούν είτε στο σύστημα progress (έτη Α, Β, Γ και Δ) είτε στο σύστημα StudentsWeb (άτομα επί πτυχίω) ώστε να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση, επιλέγοντας όσα μαθήματα εμφανίζονται και προσφέρονται στο εξάμηνό τους.

Σημαντικές παρατηρήσεις:

  • Όλοι οι φοιτητές (και οι επί πτυχίω) πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση μαθημάτων, καθώς αυτή επέχει θέση ανανέωσης της εγγραφής τους.
  • Άτομα στο Β, Γ και Δ έτος σπουδών έχουν δικαίωμα να δηλώσουν έως 3 οφειλόμενα μαθήματα που προέρχονται από προηγούμενο χειμερινό εξάμηνο (Ν+3).
  • Για μάθηματα που δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δήλωση μαθημάτων δεν επιτρέπεται:
    • η προσέλευση στην εξέτασή τους και η καταχώρηση βαθμολογίας (δεν αποτελεί ευθύνη του διδάσκοντα ο έλεγχος για τη δήλωση μαθημάτων)
    • η δωρεάν παραλαβή συγγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Εύδοξος».

Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης μαθημάτων εκπρόθεσμα, παρακαλούμε να φροντίσετε για την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων σας αποκλειστικά εντός της αυστηρής προθεσμίας που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος