ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις»: δήλωση μαθημάτων xειμερινού εξαμήνου 2019-20

Η διαδικασία δήλωσης μαθημάτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://progress.upatras.gr/ σε διάστημα που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Στη δήλωση μαθημάτων για το Β εξάμηνο πρέπει να περιλαμβάνονται 2 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 μάθημα επιλογής.

Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης μαθημάτων εκπρόθεσμα, παρακαλούμε να φροντίσετε για την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων σας αποκλειστικά εντός της αυστηρής προθεσμίας που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Για υποστήριξη κατά τη διαδικασία δήλωσης μαθημάτων:

  • τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610-962633
  • email: itdesk@upatras.gr

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content