Ανακοίνωση για το εργαστήριο του μαθήματος «Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων»

Την Τρίτη 22/10/2019 θα γίνουν εγγραφές για το εργαστήριο του μαθήματος στο χώρο του εργαστηρίου. Το πρώτο εργαστήριο θα γίνει την ίδια ημέρα 22/10/2019, όπως καθορίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Κουκόπουλος

Skip to content