Ανακοίνωση για το μάθημα «Αλγοριθμικά θέματα ασύρματων δικτύων»

Ενημερώνω ότι εστάλη η 1η άσκηση στους προσωπικούς λογαριασμούς email όσων ατόμων έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του μαθήματος «Αλγοριθμικά θέματα ασύρματων δικτύων».

Παρακαλώ όσα άτομα επιθυμούν να συμμετάσχουν αλλά έχουν παραλείψει να στείλουν επιβεβαίωση να συμβουλευτούν την από 25 Σεπτεμβρίου 2019 σχετική ανακοίνωση και να αποκριθούν στα ζητούμενα.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συμμετοχή και τη συνεργασία.

Skip to content