Υπολογιστική Επιστήμη και Πολιτισμός: ενημέρωση για άτομα επί πτυχίω

Αναλυτικές πληροφορίες για το μάθημα Υπολογιστική Επιστήμη και Πολιτισμός, που περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για το αντικείμενο και την εξεταστέα ύλη του μαθήματος, υπάρχουν (και θα παραμείνουν διαθέσιμες για όλο το ακαδημαϊκό έτος) στον ιστότοπο των μαθημάτων μου.

Εφόσον είστε «επί πτυχίω» και σκοπεύετε να συμμετάσχετε στην επαναλητπική εξέταση περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 για το μάθημα, παρακαλώ επιβεβαιώστε συμπληρώνοντας τα ζητούμενα στοιχεία στο σύνδεσμο:

https://forms.gle/6uuKRbf1qAGKQoNbA

Ο σύνδεσμος αυτός θα παραμείνει ενεργός έως το Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019, ώρα 22.00.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία.

Skip to content