Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Χρ. Κότελη

Η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της κας Χρυσούλας Κότελη, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, ώρα 13.00 στο Εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας (1ος όροφος) του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στο Αγρίνιο.

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι «Τεκμηρίωση και προβολή της ιστορίας και του ρόλου του ΓΦΣ «Παναιτωλικού» μέσα από το αρχείο του».

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή

Γιώργος Στυλιαράς, Αναπλ. Καθηγητής (επιβλέπων)

Κλειώ Γκουγκουλή, Επίκ. Καθηγήτρια

Δημήτρης Τσώλης, Επίκ. Καθηγητής

Skip to content