Ανακοίνωση για το μάθημα «Υλικός Πολιτισμός»

Την Τρίτη 20/11/18 θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική διδασκαλία στο μάθημα ΕΠ 512 ΠΕΧ «Υλικός Πολιτισμός» ώρες 15.00-18.00.

Η διδάσκουσα

Ρεγγίνα Ζερβού

Skip to content