Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου*

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Η εξάμηνο / Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου*

ΕΠ807 ΠΕΕ Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου*

* Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, το συγκεκριμένο μάθημα δεν προσφέρεται. 

Το γεωγραφικό πλαίσιο του αρχαίου κόσμου της ανατολικής Μεσογείου και κυρίως του νότιου τμήματος της Βαλκανικής χερσονήσου. Πηγές και μέθοδοι της ιστορικογεωγραφικής έρευνας για την αποκατάσταση του τοπίου της Αρχαιότητας – αρχαία γεωγραφία, αφηγηματικές πηγές, δεδομένα των αρχαιολογικών ανασκαφών. Έδαφος, υπέδαφος, καλλιέργειες, κλίμα, πληθυσμός, δρόμοι επικοινωνίας, εμπόριο. “Άστυ” και ύπαιθρος (“χώρα”). Οι βασικές αρχές της ελληνικής πολεοδομίας (ιπποδάμειο σύστημα) και η διάδοσή τους εκτός τους ελλαδικού χώρου, στα ελληνιστικά βασίλεια της Ανατολής, από τους διαδόχους του Μ. Αλεξάνδρου. Η οργάνωση του δημόσιου χώρου στις αρχαίες ελληνικές πόλεις: αγορά, χώροι συνεδριάσεως της Εκκλησίας του Δήμου, Βουλευτήριο, δημόσιο αρχείο της πόλεως, θέατρο. Το γυμνάσιο ως χώρος σωματικής εκπαίδευσης των ανδρών κατά την αρχαιότητα. Υδροδότηση της πόλεως, υδραγωγεία, δημόσιες κρήνες και βαλανεία. Αρχιτεκτονική των ιδιωτικών κατοικιών: αυλή, “οίκος”, “ανδρών”, θάλαμοι, κ.λπ. Λιμάνια και ο εξοπλισμός τους. Οχυρωματικά έργα, άμυνα και οριοθέτηση των συνόρων των ελληνικών κρατών.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [59365238]: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΣΤΑΪΝΧΑΟΥΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [14263]: ΙΣΤΟΡΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, ΚΟΡΔΩΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Σ. Λεπτομέρειες
Skip to content