Επαγγελματικές Προοπτικές

Αρχική / Επαγγελματικές Προοπτικές

Το πτυχίο των αποφοίτων του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών περιλαμβάνεται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ μεταξύ των αποδεκτών τίτλων για την πλήρωση θέσεων ομώνυμων ή συναφών κλάδων και ειδικοτήτων καθώς και των κλάδων ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης και ΠΕ Λαογράφων-Κοινωνικών Ανθρωπολόγων-Εθνολόγων.

Με βάση τη δομή και τους στόχους του Τμήματος, οι απόφοιτοί του λαμβάνουν την ίδια εκπαίδευση ανεξαρτήτως φύλου και είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε ένα μεγάλο φάσμα επαγγελματικών και ερευνητικών προκλήσεων με προφανή κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε:

  • Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς που εξειδικεύονται στην προβολή και διαχείριση προϊόντων, δράσεων και υπηρεσιών του πολιτισμού
  • Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες με αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση και ανάδειξη μουσείων και μνημείων
  • Οργανισμούς και Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο τη συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών για την τεχνολογία και τον πολιτισμό
  • Μουσεία, Πινακοθήκες, Εκθέσεις Τέχνης και Πολιτιστικούς Οργανισμούς με έμφαση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών
  • Φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες (εκπαιδευτική τεχνολογία)
  • Φορείς και Επιχειρήσεις με άμεση ή έμμεση σχέση με τον πολιτισμό και την τεχνολογία
  • Εταιρείες παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στην προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς (3D Graphics, CD-ROM, παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο – Internet), και εταιρείες διαχείρισης μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
  • Εθνικούς και Διεθνείς Φορείς και Οργανισμούς για την προβολή και διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς
  • Βιβλιοθήκες και Κέντρα Αρχειοθέτησης και Τεκμηρίωσης
  • Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα σε πολιτιστικούς τομείς

Δείτε επίσης:

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών

Skip to content