Δημήτρης Κουκόπουλος

Αρχική / Προσωπικό / Μέλη ΔΕΠ / Δημήτρης Κουκόπουλος

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική με έμφαση στην Πολιτισμική Tεχνολογία
Τηλέφωνο: 26410 74221
E-mail: dkoukopoulos@upatras.gr
Γραφείο: Δ1.3 (Ώρες Γραφείου: Δευτέρα, 12.00-13.00, Τρίτη, 10.00-12.00)
Βιογραφικό Σημείωμα

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα ΠΜΣ “Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις”

Σπουδές

 • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • M.Sc. in Communications and Signal Processing (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης), Department of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, United Kingdom.
 • Διδακτορικό δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Πολιτισμική τεχνολογία
 • Θέματα ποιότητας υπηρεσιών σε δίκτυα υπολογιστών με έμφαση στα ετερογενή πολυμεσικά δίκτυα, μοντελοποίηση και εκτίμηση απόδοσης δικτύων
 • Αλγόριθμοι, θεωρία πολυπλοκότητας, προσεγγιστικοί αλγόριθμοι σε δύσκολα υπολογιστικά προβλήματα, πιθανοτική ανάλυση αλγορίθμων, παράλληλος και κατανεμημένος υπολογισμός
 • Διαχείριση ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε πολυμεσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα
 • Πληροφοριακά συστήματα για διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών προϊόντων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Z. Koukopoulos, and D. Koukopoulos, “Implementation and Usage Scenarios of a Participatory Platform for Cultural Environments,” 6th International Conference on Digital Heritage-EuroMed 2016, LNCS 10058, pp. 3-14, Springer, 2016.
 • K. Koukoulis, and D. Koukopoulos, “Towards the Design of a User-Friendly and Trustworthy Mobile System for Museums,” 6th International Conference on Digital Heritage-EuroMed 2016, LNCS 10058, pp. 792-802, Springer, 2016.
 • D. Koukopoulos, D. Tsolis, and G. Heliades, “Ionian music archive: application of digitization, management, protection and dissemination technologies for musical cultural heritage,” International Journal of Computational Intelligence Studies, Vol. 5, No. 1, pp. 3-18, 2016.
 • D. Koukopoulos, D. Tsolis, M. Gazis, and A.-I. Skoulikari, “Secure Mobile Services for On-Going Archaeological Excavations Management and Dissemination,” 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, pp. 1-6, IEEE, 2015.
 • D. Koukopoulos, and G. Styliaras, “Design of Trustworthy Smartphone-based Multimedia Services in Cultural Environments,” Journal of Electronic Commerce Research, Vol. 13, No. 2, pp. 129-150, Springer, 2013.
 • D. Koukopoulos, “Instability Behaviour of Heterogeneous Multimedia Networks under Dynamic Adversarial Attacks,” Journal of Mathematical and Computer Modelling, Vol. 57, pp. 2671-2684, Elsevier, 2013.
 • A. Balia, and D. Koukopoulos, “A Secure Collaborative Multimedia Learning Scheme in Cultural Environments,” 4th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, pp. 44-48, IEEE, 2013.
 • G. Styliaras, and D. Koukopoulos, “Educational Scenarios with Smartphones in Cultural Heritage Sites and Environments,” Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, Vol. 21, No. 3, pp. 285-315, AACE, 2012.
 • D. Koukopoulos, and G. Styliaras, “Security in Collaborative Multimedia Web-based Art Projects,” Journal of Multimedia, Vol. 5, No. 5, pp. 404-416, 2010.
 • D. Koukopoulos, “The Impact of Dynamic Adversarial Attacks on the Stability of Heterogeneous Multimedia Networks,” Journal of Computer Communications, Vol. 33, No. 14, pp. 1695-1706, Elsevier, 2010.
 • D. Koukopoulos, M. Mavronikolas, and P. Spirakis, “The Increase of the Instability of Networks due to Quasi-Static Link Capacities,” Theoretical Computer Science, Vol. 381, pp. 44-56, Elsevier, 2007.
 • D. Koukopoulos, M. Mavronikolas, and P. Spirakis, “Performance and Stability Bounds for Dynamic Networks,” Journal of Parallel and Distributed Computing, Vol. 67, pp. 386-399, Elsevier, 2007.
 • D. Koukopoulos, M. Mavronikolas, S. Nikoletseas, and P. Spirakis, “The Impact of Network Structure on the Stability of Greedy Protocols,” Theory of Computing Systems, Vol. 38, Iss. 4, pp. 425-460, Springer, 2005.
 • G. Styliaras, D. Koukopoulos, and F. Lazarinis (eds.), Handbook of Research on Technologies and Cultural Heritage: Applications and Environments, Information Science Reference, New York, USA, ISBN: 13:9781609600440, 2011.
Skip to content